Sales & Account Manager (all genders) Poland - Wrocław

Permanent employee, Full-time · Poland - Wrocław

Read job description in:
Your new role

Jako Sales & Account Manager zadbasz o to, aby system Parkdepot służył do cyfrowego zarządzania parkingami w każdym mieście w Polsce, a liczba naszych aktywnych miejsc parkingowych stale rosła.


Szukamy osób takich jak Ty, aby wspólnie realizować nasze innowacyjne pomysły i ambitne cele. Złóż aplikację już dziś i stań się częścią czegoś wielkiego! 

What to expect
 • Pozyskiwanie nowych klientów: Jesteś odpowiedzialny/a za reprezentowanie Parkdepot, pozyskiwanie kluczowych klientów oraz generowanie trwałego wzrostu przychodów

 • Zarządzanie klientami: Zarządzasz całym cyklem sprzedaży, niezależnie prowadząc prezentacje, negocjując umowy na wszystkich poziomach zarządzania i budując długoterminowe relacje z Klientami

 • Generowanie leadów: Budujesz i rozwijasz lejki sprzedażowe poprzez skuteczną kwalifikację i priorytetyzację leadów

 • Strategiczne działanie i analiza rynku: Ściśle współpracujesz z naszym zespołem sprzedaży w celu opracowania i wdrożenia odpowiednich strategii i planów dla potencjalnych klientów

 • Praca na KPI: Stale śledzisz i realizujesz swoje cele tygodniowo, miesięcznie i kwartalnie (indywidualnie oraz na poziomie zespołu)

 • Zespół: Stawiasz zespół na pierwszym miejscu - ściśle współpracujesz z różnymi działami aby rozwijać firmę i budować doskonałą atmosferę

 • Rozwój firmy: Znacząco przyczyniasz się do wzrostu i sukcesu, a także wzmocnienia pozycji Parkdepot na rynku
Inspire us by
 • Doświadczenie w sprzedaży: Posiadasz solidne doświadczenie w sprzedaży B2B w dynamicznym środowisku, masz wiedzę na temat budowania i utrzymywania silnych relacji z klientami. Potrafisz negocjować i finalizować kontrakty.

 • Jesteś zorganizowany/a i analityczny/a: Potrafisz pracować samodzielnie, kierujesz się danymi oraz koncentrujesz się na jakości pracy

 • Rozwój: Jesteś ambitny/a i entuzjastycznie nastawiony/a do szybkiego rozwoju w bardzo dynamicznym środowisku

 • Masz talent komunikacyjny: Łatwo nawiązujesz oraz utrzymujesz relacje, masz silną osobowość, umiejętnie słuchasz i prowadzisz prezentacje

 • Stawiasz na zespół: Potrafisz działać zespołowo, dbasz o pozytywną atmosferę pracy

 • Wielozadaniowość: Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, sprawnie zarządzasz czasem i priorytetyzujesz zadania, cechuje Cię elastyczność i łatwość do adaptacji

 • Proaktywność: Badasz potrzeby, analizujesz potencjał sprzedażowy i opracowujesz plan działania, lubisz rozwiązywać złożone problemy biznesowe

 • Znajomość języków: Język polski to twój język ojczysty, a po angielsku mówisz biegle

 • Mobilność: Posiadasz ważne prawo jazdy kategorii B oraz chęć do regularnych podróży po całej Polsce

 • Przykujesz naszą uwagę szczególnie, jeśli: Posiadasz doświadczenie i sieć kontaktów w branży nieruchomości komercyjnych, sklepów wielkopowierzchniowych oraz spożywczych

What we offer you

Istnieje niezliczona ilość argumentów, które sprawiają, że Parkdepot jest rozwojowym i przyjaznym miejscem pracy:

 • Atmosfera: Od kąpieli w lodzie w przerwie obiadowej po realizację ambitnych pomysłów - wierzymy, że z odpowiednim zespołem wszystko jest możliwe

 • Rozwój: Każdy pracownik jest dla nas ważny i od samego początku otrzymuje własne projekty oraz wsparcie. Zapewniamy szkolenia wewnętrzne i dofinansowanie do kursów językowych

 • Sprzęt: Twój sprzęt (Apple lub Windows) jest również dostępny do użytku prywatnego

 • Moduł pracy: Praca hybrydowa możliwa po wdrożeniu, w trakcie pierwszych tygodni praca stacjonarna z biura w centrum Wrocławia. Pozwalamy dostosować harmonogram pracy do Twoich unikalnych wymagań, zapewniając maksymalną elastyczność

 • Workation: Praca zdalna połączona z wakacjami. Możesz odwiedzić jedno z naszych biur w Monachium, Mediolanie, Kopenhadze, Innsbrucku czy Zurychu

 • Różnorodność: Zespoły wszystkich płci z ponad 16 krajów spotykają się na naszych legendarnych imprezach zespołowych (na miejscu i online), aby świętować wspólne sukcesy

 • Ekspansja: Parkdepot stał się jednym z czołowych start-upów cyfrowego zarządzania parkingami w ciągu ostatnich 4 lat

Innovation through diversity

Niezależnie od Twojego doświadczenia, pochodzenia, tożsamości płciowej czy indywidualnych okoliczności, to Twoja osobowość nas najbardziej interesuje. Dlatego też angażujemy się w budowanie kultury współpracy i szacunku, w której każdy członek zespołu ma głos, może się rozwijać i czuje się u nas ceniony. 


O nas 

Od 2019 roku, jako Parkdepot stanowimy jedną z wiodących platform parkingowych w Europie i cyfryzujemy tradycyjną branżę zarządzania miejscami parkingowymi. Nasza formuła jest prosta: zmotywowany zespół, nastawienie na technologię i przyjazność dla klienta, a także wysokie ambicje które prowadzą nas do sukcesu i szybkiego rozwoju.

Über uns
Parkdepot betreibt eine der führenden Parking-Plattformen in Europa und digitalisiert die traditionelle Branche der Parkraumbewirtschaftung. Unsere Formel ist einfach: Ein motiviertes Team mit Fokus auf Technologie und Kundenfreundlichkeit sowie hohe Ambitionen treiben uns zu Erfolgen und schnellem Wachstum. Bist du dabei?
Your new role
Are you ready to join us on an exciting road trip? We are an emerging startup and aim to turn parking management on its head. With our innovative technology, we are ready to transform mobility and explore new ways of doing things.

Imagine you sell a product that revolutionizes the way parking is managed. In doing so, you have a meaningful impact on the future of urban mobility. 

With your expertise in the acquisition of new customers and the development of customer relationships, you will strengthen our position as market leader, while as Sales & Account Manager (all genders) you will achieve new successes together with our excellent team in Wrocław.
What to expect
 • 360 Degree Sales: You are responsible for the presentation of Parkdepot to new customers with the goal of winning them and future key customers for us and generating a sustainable increase in sales
 • Customer Management: You manage the complete sales cycle by independently leading presentations, contract negotiations and contract closings on all management levels and maintaining long-term customer relationships
 • Lead generation: You develop high quality sales pipelines by effectively qualifying and prioritizing leads 
 • Structures and KPIs: You continuously track your goals on a weekly, monthly & quarterly basis (individually & at team level) and report them to your manager
 • Team: We put the team first - you work closely with colleagues from different areas to continuously develop Parkdepot further.
 • Market analysis: You develop strategies to continually grow your customer network, working closely with our sales team to develop and implement appropriate strategies and plans for potential customers
 • Company development: You contribute significantly to the growth and success and strengthening of Parkdepot's position in the market
Inspire us by
 • Your background: You have solid experience in B2B sales in a dynamic environment and are knowledgeable in acquiring and maintaining strong customer relationships. You are able to negotiate and finalize contracts until the end.

 • You are structured and analytical: You are data-driven and focus on quality and excellence

 • Development: You are ambitious and enthusiastic about rapid development in a very dynamic environment

 • Communication Talent: You easily establish and maintain relationships, are an active listener and are good at giving presentations 

 • Multitasking: You manage time efficiently and prioritize tasks, you are flexible and easily adapt to changes

 • You are proactive: You examine needs, analyze sales potential and develop an action plan, and you like to solve complex business problems

 • Teamwork: You are an enthusiastic team player, working collaboratively in a multi-tasking and international environment

 • Language skills: You speak Polish at a native level and are business fluent in English

 • Mobility: You have a valid category B driving license and the willingness to travel regularly throughout Poland

 • You will attract our attention especially if: You have experience and a network of contacts in the commercial real estate, large-format stores and retail industries

What we offer you
 • Flexibility: Our model allows you to tailor your work schedule to your unique requirements, ensuring maximum flexibility.
 • Measurable goals: Our OKRs allow you to directly measure your impact on our product and company success.
 • Development: Take advantage of our language courses or in-house training programs to learn new skills.
 • Equipment: Decide on your own equipment (Apple or Windows) to work efficiently and comfortably.
 • Events: Celebrate our successes at our legendary team events and OKR parties.
 • Security: Your workplace security is ensured by our profitable business model.
 • Workation: Work in inspiring locations during your Workation for fresh ideas.
 • Dress code: Dress in a way that makes you feel most comfortable.
Innovation through diversity
Regardless of your background, origin, gender identity, or individual circumstances, it's your personality that interests us. That's why we're committed to building a culture of collaboration and respect, where every team member has a voice, can grow, and feels valued with us.
About us
Parkdepot operates one of the leading digital parking platforms in Europe and is digitizing the traditional parking industry. Our formula is simple: a motivated team with a focus on technology and customer experience, as well as high ambitions drive us to success and rapid growth. Are you in?
Your application!
We appreciate your interest in Parkdepot GmbH. Please fill in the following short form. Should you have any difficulties in uploading your files, please contact us by mail at karriere@park-depot.de.

Please upload your CV, recent certificates as well as a brief cover letter (in total max. 10 MB).

Click to select multiple files or use drag-and-drop
Click to select multiple files or use drag-and-drop

Uploading document. Please wait.
Please add all mandatory information with a * to send your application.